Nejenmaminkam.cz

Háďata Neratovice

Svépomocná skupina pro rodiny dětí se specifickými potřebami. Skupina sdružuje děti, které by jinak nemohly navštěvovat kroužky nebo se účastnit aktivit, jako jiné děti. Zároveň poskytujeme prostor rodičům, aby věděli, že v tom nejsou sami. 

Neratovické cyklohrátky

V roce 2016 byly mé děti pozvané na cyklistický závod. Vzhledem k jejich postižení jsme o tom ani neuvažovali, spíše jsme přemýšleli, jak udělat menší závod tady u nás. Z původního nápadu uspořádat závod pro pár známých se stala každoroční akce, kdy nám závod odjede kolem 60. dětí a jedno městské sídliště se změní na závodní trať. Vše pořádáme jako rodiče a dobrovolníci ve volném čase. 

Nejenmaminkam.cz

Internetový webzin o rodině, na kterém naleznete vše kolem dětí, rodiny, zdraví, kráse, životním stylu a mnohé navíc. Tento webzin nabízí články odborníků i laiků, vycházející z osobních zkušeností. Magazín je v provozu od začátku roku 2011 a v tuto chvíli má svou finální podobu, kterou dostal v září 2015.

Časproděti.cz

Web pro maminky s dětmi, které chtějí doma tvořit. Máme zpětnou vazbu z kroužků, školek, od rodičů a stále doplňujeme nové nápady. Doména byla založena v roce 2010, ale celý projekt běžel na doméně 3. řádu již pár let před tím, než byl převede do své podoby na této doméně.