Osobní údaje a zřeknutí odpovědnosti

Pro naši spolupráci zpracováváme pouze tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, email, IČO a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje), a to pouze za účelem realizace domluveného sezení. Tyto údaje potřebuji především z důvodu korespondence, evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací. Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, jsou určeny pouze pro zpracování naši spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb. 

Veškeré poznámky, které si během sezení vedu mají anonymizovanou podobu , tzn. že klienty nikdo nemůže ztotožnit. Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní potřebu, abych se mohla připravit na setkání a kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nikdy nejsou dostupné třetím stranám. 

Tyto osobní údaje se nijak nemíchají s osobními údaji z hromadných akcí, které pořádám. Jsou odděleny. Nejsem klinický psycholog, ani psychoterapeut. Nevedu tedy zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

Rozhodnutí o vhodnosti metody, kterou nabízím je zcela na klientovi a může se svobodně rozhodnout zda se tomu chce podrobit. Nenesu odpovědnost za špatné použití metod v domácím prostředí klientů. Pokud si není klient jistý může se obrátit na svého praktického lékaře, nebo vyhledat jinou odbornou pomoc. Stejně tak, pokud budu vědět, že na klientův případ nemám dostatek zkušeností, nebo se nebudeme cítit komfortně, mohu mu doporučit spolupráci s někým jiným.